Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores værdier

På Lundgården ønsker vi at skabe en positiv, rummelig og anerkendende atmosfære med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Samtidig vil vi skabe et stærkt fællesskab, som vi alle oplever at være en del af.

Lone på Kondicykel

Derfor har vi udvalgt følgende værdier:

  • Positivitet: En positiv stemning giver bedre oplevelser og et bedre arbejdsklima for både borgere og personale.
  • Rummelighed: Vi er alle forskellige, det respekteres og alle accepteres som den de er.
  • Anerkendelse: Borgere og medarbejdere mødes med anerkendelse, så der skabes succesoplevelser og selvtilliden styrkes.
  • Udvikling: Fokus på udvikling og vedligeholdelse af evner gennem Lundgårdens tilbud.
  • Inddragelse: Borgerne inddrages i planlægning af fremtidige planer, bl.a. gennem brugerrådet.
  • Individualitet: Der tages udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Derudover har vi tilsluttet os Ikast-Brande Kommunes værdier Tillid, Dialog og Ansvarlighed.

 

 

Værkstedet Lundgården
Thrigesvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5240  -  heini@ikast-brande.dk