Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Praktik i virksomheder

På Værkstedet Lundgården kører vi et udviklingsprojekt, hvor vores brugere har mulighed for at komme i praktik i nærmiljøet. En ordning som både praktikanter og praktiksteder har stor glæde af.

 Henrik -reng 011

Se video om arbejdspraktikker.

Et af de tilbud vi er meget glade for her på Lundgården er "Praktik i virksomheder", hvor en bruger nogle timer om ugen varetager et job et andet sted end her på Lundgården, eksempelvis i en virksomhed. En ordning som både vores brugere og deres praktiksteder er meget glade for. 

Vi samarbejder også med lokale virksomheder i dagligdagen, da en del af de arbejdsopgaver vi udfører, kommer udefra. Det kan blandt andet være pakke og montageopgaver. 

Vi føler at en række af vores brugere kan få et "løft" ved at komme ud i det almindelige arbejdsliv, derfor har vi oprettet "Praktik i virksomheder", hvor brugerne netop har mulighed for at komme ud "i det virkelige liv". 

Praktikanterne vil oftest starte med ca. halvanden time en gang om ugen og så laves der en evaluering efter tre til fire uger, hvorefter timetallet ved et gensidigt ønske kan sættes op. 

Det er vigtigt at praktikstedet har en eller flere konkrete opgaver som praktikanten kan løse, det kan f.eks. være:

  • Fejning
  • Oprydning
  • Lettere rengøring
  • Sortering
  • Makulering
  • Andet forefaldende arbejde 

Det er også vigtigt at der er en fast kontaktperson på praktikstedet.

Praktiksteder søges 

Vi vil selvfølgelig gerne kunne tilbyde vores brugere et praktiksted, der matcher deres ønsker og har heldigvis god kontakt med erhvervslivet i Ikast-Brande Kommune. Men vi leder altid efter nye praktiksteder, så vi kan finde det helt rette match. 

Derfor er du velkommen til at kontakte os, hvis du eller nogen du kender har konkrete opgaver en af vores brugere kan løse 

Værkstedet Lundgården
Kontaktperson: Benny Hald Vestergård
Tlf.: 99 60 52 40
e-mail: beves@ikast-brande.dk  

Se hvilke forventninger vi har til praktiksteder og hvad der forventes af praktikanten

Læs vores Firmafolder

 

 

Værkstedet Lundgården
Thrigesvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5240  -  heini@ikast-brande.dk