Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ungegruppen

Ungegruppen er et beskæftigelses tilbud til de yngste brugere og fungerer som en overgang mellem skolelivet og hverdagen på et beskæftigelsesliv.

Ilovekandis

Gruppen giver de unge beskæftigelse i dagligdagen, og pædagogisk støtte til at de unge kan udvikle deres identitet som unge og voksne mennesker, samtidig med at deres selvværd og selvtillid gradvis udvikles.

 
Gruppen deltager i forskellige produktionsopgaver, der er tages ind på Lundgården, og har samtidig fokus på at arrangere og gennemføre ture ud af huset, kreative aktiviteter og pædagogiske forløb.
 
Det prioriteres at der skabes tid og rum for de unges individuelle interesser, samt socialt samvær imellem gruppens unge mennesker.
 
Under den unges tid i gruppen, vil der blive arbejdet afklarende i forhold til at finde frem til de mest optimale muligheder for videre beskæftigelse, når den unge engang ønsker eller behøver en anden for form beskæftigelse eller aktivitets- og samværstilbud.

De unge har i deres tid i Ungegruppen mulighed for at blive præsenteret for Lundgårdens grupper. Der er også mulighed for praktikker i husets øvrige grupper og/eller praktikker i eksempelvis dagligvarebutikker, børnehaver eller lignende.
 
Gruppens aktiviteter er i meget høj grad præget af de unges egne ønsker, men der er samtidig en forventning til, at de unge deltager i gruppens forskellige opgaver og gøremål.
 
Gruppens unge mennesker er selv med-skabere af gruppens psykiske og fysiske rammer, da gruppens pædagoger arbejder ud fra en tilgang baseret på Sundhedsfremme og Kognitiv Ressourcefokuseret og Anderkendende Pædagogik (KRAP).

Vi efterstræber, at tilbuddet "Ungegruppen", løbende udvikles i tråd med det omkringliggende samfunds krav, således at de fysiske og psykiske rammer, tilpasses samfundets strømninger.

Vi er Lundgårdens mindste gruppe med en let variende gruppestørrelse på 6-8 borgere og 2-3 personaler.

 

Værkstedet Lundgården
Thrigesvej 1  -  7430 Ikast
Tlf. 9960 5240  -  heini@ikast-brande.dk