; ; Hvad kan vi tilbyde
Gå til hovedindhold

Hvad kan vi tilbyde

På Lundgården vil vi ruste borgerne til et liv med størst mulig selvstændighed, derfor lægger vi stor på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder, samt på at borgerne får succesoplevelser der kan være med til at styrke deres selvværd.

Det er vores mål at tage udgangspunkt i den enkelte brugers forudsætninger og gennem en bred vifte af beskæftigelses- og samværstilbud:

  • At afprøve borgerens færdigheder for løbende at tilbyde et varieret og udfordrende arbejde
  • At udnytte borgerens specielle evner til gavn vort fællesskab
  • At veksle mellem det trygge, kendte og nye udfordringer
  • At finde nye arbejdsmetoder og arbejdsgange, der modvirker ensformigt og stillesiddende arbejde
  • At inddrage borgerne i alle beslutninger, der vedrører dem

Vi ved, at alle mennesker, uanset handicap, evner og uddannelse kan udvikle sig og har ret til det.

Vi forsøger, så vidt det er muligt, at inddrage borgerne i beslutninger, der vedrører dem. Det skal samtidigt være synligt, hvor og hvornår brugerne har indflydelse. Derfor er det vigtigt for os:

  • At borgere uden sprog stimuleres via hjælpemidler og tegn til tale til at ytre sig
  • At brugerne kan få tilbudt et miljøskift, der kan skabe kontakt og nye udfordringer
  • At brugerne også tilbydes samvær af ikke produktiv karakter
  • At tilrettelægge opgaverne så der gives plads til/mulighed for succesoplevelser
  • At udvikle og bevare brugernes selvværd og selvtillid