Skip to main content

Om os

Værkstedet Lundgården er et beskyttet værksted samt et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede, der ligger i udkanten af Ikast by.

Værkstedet Lundgården er et beskæftigelsestilbud til voksne, der grundet varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Lundgården_topgrafik

Lundgården henvender sig til personer i alderen 18 år og op. Værkstedet er normeret til omkfring 45 fuldtidspladser, det er dog muligt at blive indskrevet på både fuldtid og halvtid.

Vores værkstedsbrugere har forskellige funktionsniveauer, derfor tilbyder vi på Lundgåden både produktionsorienterede arbejdsopgaver med aflønning samt aktivitets- og samværstilbud med sociale og kreative aktivitetstilbud.

Lundgården forsøger at tilrettelægge arbejds- og aktivitetstilbud således, at alle brugere bliver tilgodeset.

Lovgrundlag

Værkstedet Lundgården er et beskæftigelses tilbud efter
Servicelovens § 103 og § 104.