Gå til hovedindhold

Aktuel viden og Nyttige Links

Se aktuel viden. Derudover har vi samlet en række nyttige links blandt andet til de andre bo- og aktivitetstilbud i Ikast-Brande Kommune

                                                                                            Ikast den 09.01 2023

Kære borgere og pårørende tilknyttet Bofællesskaberne på Grundtvigsvej, Dagcenter Regnbuen og Lundgården.

 

Som en del af Byrådets godkendte besparelser på tværs af de forskellige områder i hele kommunen, skal vi også i Psykiatri- og Handicap i gang med at udmønte de besparelser, der gælder for vores afdeling. Der er tale om organisatoriske ændringer, som forventes at træde i kraft omkring sommeren 2023. Så der bliver god tid til processen frem mod den nye organisering.

Besparelserne medfører følgende ændringer for organiseringen af tilbuddene tilknyttet min ledelse:

Bofællesskaberne på Grundtvigsvej bliver fremover organisatorisk en del af Marienlund og indgår dermed under ledelse af Centerleder Rikke Hindkjær.

Regnbuen og Lundgården indgår i et nyt fælles specialiseret Dagtilbudscenter og sammenlægges med Garland og STU. Planen er på sigt, at flytte Lundgården og STU ud af de nuværende rammer og samle medarbejdere og borgere på Garlands adresse.
Regnbuen vil være en del af det nye center, det er endnu uvist hvor Regnbuen placeres fysisk, af hensyn til borgergruppens behov og da der ikke er samme synergimuligheder med denne målgruppe.

Teamlederen på alle tilbud forbliver en del af tilbuddene fremover som de er nu, så I vil forhåbentlig ikke mærke en stor forandring i hverdagen.

Som sagt forventer vi, at den nye organisering først træder i kraft omkring sommeren 2023 og vi vil holde jer orienterede omkring processen løbende i den kommende periode., så snart vi kan melde noget mere konkret ud. Dette er derfor en meget overordnet orientering, så I er orienterede om, hvad der er i vente.

Har I spørgsmål er I velkomne til at tage kontakt til undertegnede eller til teamlederne, så vil vi forsøge at melde tilbage så godt vi kan.

 

Venlig hilsen

Centerleder Heidi Nielsen.

Mail: heini@ikast-brande.dk

Tlf: 51556933

................................................................................................

Se nyttige links

Ikast-Brande Kommunes hjemmeside.

Borger.dk

Botilbud

Marienlund

Bellisbo

Brande Åbo

Bofællesskabene Grundtvigsvej 78 og 86

Aktivitetstilbud

Regnbuen

Brande Åbo

Begivenheder