; ; Om os - vores sted
Gå til hovedindhold

Om os - vores sted

Værkstedet Lundgården er et beskyttet værksted samt et aktivitets- og samværstilbud for voksne udviklingshæmmede, der ligger i udkanten af Ikast by.

Værkstedet Lundgården er et Beskyttet Værksted samt et Aktivitets- og Samværstilbud for voksne udviklingshæmmede, der ligger i udkanten af Ikast by.

Værkstedet Lundgården er et beskæftigelsestilbud til voksne, der grundet varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Værkstedet Lundgården er et beskæftigelses tilbud efter
Servicelovens § 103 - Beskyttet Beskæftigelse og  § 104 - Aktivitet og Samvær.

  • Beskyttet Beskæftigelse på Værkstedet Lundgården, fungerer som et arbejdsmiljø, der er tilpasset dine behov. Du får løn og har en arbejdsdag med faste mødetider, forskellige opgaver, kollegiale relationer og hvad der ellers følger med på en arbejdsplads. Opgaverne er tilrettelagt, så de tager hensyn til dine evner, ressourcer og interesser.

    På Værkstedet Lundgården får du den nødvendige pædagogiske og faglige støtte og vejledning i arbejdet. Arbejdet kan f.eks. bestå af pakkeopgaver, sortering, folde, rengøring, hjælpe i kantinen m.m.

  • Aktivitets- og Samværstilbuddet på Værkstedet Lundgården, har til formål, at skabe en meningsfyldt hverdag, der er tilpasset den enkelte borger og giver mulighed for personlig og social udvikling. 

    På Værkstedet Lundgården, er pædagogikken, i forhold til Aktivitet og Samvær, tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau, ønsker og behov under hensyntagen til resten af gruppen.

    Aktivitet og Samvær kan f.eks. bestå af kreative sysler og andre opgaver, sang, gåture, spil, rengøring m.m.

Værkstedet Lundgården består af to teams – fordelt i 4 grupperum og produktionslokaler, hvor borgerne har deres faste baser. Derudover har vi en kantine, hvor borgerne hver dag kan købe kaffe/the og vand og frokost, som vi får fra Café Lindbjerg.

Transport

Sammen med Dagcentret Regnbuen har vi tre liftbusser, der kan benyttes til fælles ture og aktiviteter.

Studerende - Foråret 2021.

Vi havde i løbet af foråret 2021 besøg af to bachelor-studerende – Line og Ninna – der på baggrund af diverse iagttagelser og interviewes har skrevet en opgave med udgangspunkt i borgernes arbejds-identitet samt eksklusion og inklusion. De lavede også nogle videooptagelser undervejs, og det har de fået klippet sammen til en film (10 min.):
                                           FILM: Bachelorprojekt om borgers identitet på Lundgården