; ; Vores målgruppe
Gå til hovedindhold

Vores målgruppe

Værkstedet Lundgården er et beskæftigelsestilbud til voksne, der grundet varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.

Værkstedet Lundgården henvender sig til personer i alderen 18 år og op. Vi er normeret til 38 fuldtidspladser, det er dog muligt, at blive indskrevet på både fuldtid og halvtid.

Borgerne på Værkstedet Lundgården har forskellige funktionsniveauer. Derfor tilbyder vi både produktionsorienterede arbejdsopgaver med aflønning samt aktivitets- og samværstilbud med sociale og kreative aktivitetstilbud.

Personalet på Værkstedet Lundgården forsøger at tilrettelægge arbejds- og aktivitetstilbud således, at alle borgere bliver tilgodeset i forhold til deres ønsker og behov.

For bedst muligt, at kunne give den enkelte borger det tilbud og den støtte der er behov for, er borgerne fordelt i to teams. I de to teams kan der være stor forskel på alder og funktionsniveau, men borgere har nogenlunde ens behov i forhold til tempo og struktur i dagligdagen.

Lovgrundlag
Værkstedet Lundgården er et beskæftigelses tilbud efter Servicelovens § 103 og § 104.