; ; Vores pædagogik
Gå til hovedindhold

Vores pædagogik

I Ikast-Brande Kommune har vi på VUH-området vedtaget Fælles Faglig Platform, som danner grundlag for pædagogikken på alle områdets bosteder og dagtilbud.

Med udgangspunkt i denne tankegang, har vi på Værkstedet Lundgården valgt
Neuropædagogik, KRAP, Sundhedsfremme og Aldring/Demens,
som de faglige tilgange vi på nuværende tidspunkt primært vil fokusere på.

  • Neuropædagogik handler om, hvordan vi med kendskab til hjernens funktioner og viden om hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd, kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.
  • KRAP (Kognitiv Ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) handler om, at afdække de kompetencer og færdigheder borgeren er i besiddelse af, samt hvilke mentale mønstre der ligger til grund for adfærd og det samspil den enkelte borger bidrager med. Metoden ligger i høj grad op til samarbejde mellem borger og medarbejder om at finde metoder, der støtter op om en meningsfuld udvikling.
  • Sundhedsfremme handler om, at indhente viden om og belyse forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler til samarbejdet med borgerne, for her igennem at øge borgernes mentale og fysiske velvære og sætte fokus på borgernes livskvalitet.
  • Aldring: Kendskab til aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimers og downsyndrom for på den måde at kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente beboere.

Kompetenceudvikling blandt medarbejderne vil, indtil andet besluttes, tage afsæt i disse tilgange.