Skip to main content

Vores samarbejdspartnere

Lundgården har i det daglige arbejde et velfungerende samarbejde med vore nære samarbejdspartnere, som vi er meget glade for og som blandt andet betyder at vores tilbud til brugerne bliver endnu bedre.

Vores samarbejdspartnere er, bosteder, bofællesskaber, bostøttemedarbejdere, visitationsmyndigheder, sagsbehandlere og ikke mindst de pårørende.

Selvom pårørende ikke i det daglige har indflydelse på husets drift, vægter vi samarbejdet med de pårørende og forældreforeningen Lundgårdens Venner meget højt.

Nær kontakt med det lokale erhvervsliv

Lundgården samarbejder desuden med firmaer i Ikast området angående produktions- og pakkeopgaver, samt om vores ordning, hvor borgerne kan komme i praktik i Virksomheder. Dette samarbejde betyder meget for Lundgården, da borgerne gerne vil føle, at de er en del af samfundet, og løser vigtige opgaver.